Deskundigheid van de groepsleiding wordt doorlopend op peil gehouden

Kidswijs Kinderopvang vindt vaste gezichten in de groepsleiding erg belangrijk. Daarom werken we op al onze locaties met een vast team van ervaren en gediplomeerde medewerkers. Ze hebben een afgeronde, kindgerichte MBO- of HBO-opleiding, een EHBO-diploma voor kinderen en een bedrijfshulpverlening diploma (BHV). We werken volgens vaste protocollen voor onder andere veiligheid en ziekte. Deze protocollen en ook onze huisregels liggen op de locaties van Kidswijs ter inzage.

Deskundigheid van de groepsleiding

De leidsters volgen regelmatig cursussen en trainingen om hun deskundigheid actueel te houden. Daarnaast werken er altijd stagiairs en BBL studenten bij Kidswijs. We bieden hen de ruimte en mogelijkheid om in de praktijk ervaring op te doen. En wij werken graag mee om pedagogisch medewerkers in opleiding de kans te geven zich te ontwikkelen tot professionals in de kinderopvang. Stagiairs en BBL studenten blijven minimaal een heel schooljaar op ons kinderdagverblijf zodat de kinderen altijd vertrouwde gezichten zien.

Deskundigheid van de groepsleiding

Nieuwsgierig naar de vaste gezichten op onze locaties?

Door te klikken op één van de groepsfoto's, zijn op de locatiepagina's de pedagogisch medewerkers te vinden.

Continuïteit in vaste gezichten voor de kinderen

Continuïteit in vaste gezichten voor de kinderen

Er werken minimaal 2 gediplomeerde leidsters per dag per groep. Op de drukke momenten van de dag zijn er 3 leidsters op de groep aanwezig. We werken al jarenlang met dezelfde groepsleidsters in onze hechte teams. We streven ernaar om het verloop onder onze medewerkers zo laag mogelijk te houden.

Al onze medewerkers moeten een verklaring omtrent gedrag (VOG) overhandigen en ingeschreven staan in het PRK (Personenregister Kinderopvang). Hierdoor is de overheid sinds 2018 in de gelegenheid om pedagogisch medewerkers continu te screenen. De groepsleidsters gaan uiteraard vertrouwelijk om met informatie die hun door ouders, collega’s en kinderen is toevertrouwd.

Onze pedagogische visie

Het pedagogisch beleidsplan van Kidswijs Kinderopvang biedt een belangrijke basis van waaruit gewerkt en gehandeld wordt met de kinderen. Kernwaarden in ons pedagogisch beleid zijn:

  • Vaste gezichten in hechte teams.
  • Kleinschalige verticale groepen op 3 ruime locaties.
  • Focus op plezier en het bieden van een geborgen, warm en veilig gevoel.
  • Persoonlijke aandacht, betrokkenheid en korte lijnen in de communicatie.
  • Alle locaties hebben een nette uitstraling en veel binnen- en buitenruimte.
  • Kinderen krijgen bij ons alle ruimte om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen.

Nieuwsgierig naar onze pedagogische visie? Hierin beschrijven wij uitgebreid hoe wij op dagelijkse basis omgaan met alle zaken. Hieronder is onze pedagogische visie te downloaden. 

Onze pedagogische visie