Wij hebben een actieve oudercommissie

Kidswijs Kinderopvang heeft een actieve oudercommissie die ongeveer twee keer per jaar vergadert. We hechten namelijk veel waarde aan de mening van ouders over de kwaliteit van de opvang. Er is 1x per jaar een extra vergadering samen met de houder van de organisatie. Ook zijn er regelmatig contactmomenten om de oudercommissie op de hoogte te brengen van beleidswijzigingen of om advies te vragen. Per locatie is een oudercommissie actief.

Taken van de oudercommissie

De oudercommissie adviseert het kinderdagverblijf gevraagd en ongevraagd over het beleid ten aanzien van:

 • Het bieden van verantwoorde kinderopvang;
 • Voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid;
 • Beleidsvraagstukken of wijzigingen;
 • Openingstijden;
 • Spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
 • Klachten en klachtenregeling;
 • De prijs van kinderopvang.

Het samenspel tussen de oudercommissie en de leiding van het kinderdagverblijf zorgt ervoor dat we onze opvang nog professioneler en beter kunnen maken. Door het hebben van een actieve oudercommissie, voldoet Kidswijs Kinderopvang aan de wettelijke bepalingen in de Wet op de Kinderopvang.

Wil je meer weten over de oudercommissie, neem dan contact op met de voorzitter van de oudercommissie. De contactinformatie wordt verstrekt door de oudercommissie.

Onze pedagogische visie

Onze pedagogische visie

Het pedagogisch beleidsplan van Kidswijs Kinderopvang biedt een belangrijke basis van waaruit gewerkt en gehandeld wordt met de kinderen. Kernwaarden in ons pedagogisch beleid zijn:

 • Vaste gezichten in hechte teams.
 • Kleinschalige verticale groepen op 3 ruime locaties.
 • Focus op plezier en het bieden van een geborgen, warm en veilig gevoel.
 • Persoonlijke aandacht, betrokkenheid en korte lijnen in de communicatie.
 • Alle locaties hebben een nette uitstraling en veel binnen- en buitenruimte.
 • Kinderen krijgen bij ons alle ruimte om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen.

Nieuwsgierig naar onze pedagogische visie? In ons pedagogisch beleidsplan (hieronder te downloaden) beschrijven wij uitgebreid hoe wij op dagelijkse basis omgaan met alle zaken.