Verticale groepssamenstelling met vaste gezichten

Bij de locaties die dagopvang bieden werken we met een gevarieerde groepssamenstelling. Dit noemen we verticale groepen en wil zeggen dat kinderen in alle leeftijden (van 0 tot 4 jaar) in een groep bij elkaar zijn, met elkaar spelen en van elkaar leren. De groepsgrootte van een verticale groep is maximaal 16 kinderen. Daarin houden we ook rekening met de verschillende leeftijden in samenstelling.

Verticale groepen

Op ons kinderdagverblijf in Groningen (Helpman) hebben we ook een 3+ groep. Hier kunnen we met de peuters van 3 jaar leuke, leeftijds- en ontwikkelingsgerichte activiteiten doen. De groepsgrootte in de 3+ groep is 8 kinderen.

In Haren op het kinderdagverblijf kunnen de peuters van 3 jaar en ouder, onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van hun eigen groep, op gezette tijden spelen op de BSO. Daar kunnen zij alvast vertrouwd raken met de BSO en activiteiten doen die specifiek op deze leeftijd gericht zijn.

Verticale groepen
Vaste gezichten

Vaste gezichten

Wij hebben gekozen voor deze opbouw omdat de kinderen op deze manier in de verticale groep leren om met kinderen van verschillende leeftijden te spelen. Ook leren ze rekening te houden met elkaar. De kinderen hebben in principe 4 jaar lang dezelfde leidsters. Ook in de 3+ groep werken dezelfde leidsters als op de verticale groep.

Deze continuïteit is belangrijk voor het ontwikkelen van een hechte band met de leidsters. Andere voordelen zijn dat de kinderen zich aan elkaar kunnen optrekken en spelenderwijs hun taalvaardigheid vergroten. Ook kleine ruzietjes tussen jonge kinderen horen erbij en zijn belangrijk voor de ontwikkeling.

Door het aanbieden van een 3+ groep kunnen wij rekening houden met en voldoen aan de behoeften die elke leeftijd vraagt. Zo kunnen we voor iedere groep specifieke activiteiten aanbieden in speciaal voor hun ingerichte ruimtes.

Onze pedagogische visie

Het pedagogisch beleidsplan van Kidswijs Kinderopvang biedt een belangrijke basis van waaruit gewerkt en gehandeld wordt met de kinderen. Kernwaarden in ons pedagogisch beleid zijn:

  • Vaste gezichten in hechte teams.
  • Kleinschalige verticale groepen op 3 ruime locaties.
  • Focus op plezier en het bieden van een geborgen, warm en veilig gevoel.
  • Persoonlijke aandacht, betrokkenheid en korte lijnen in de communicatie.
  • Alle locaties hebben een nette uitstraling en veel binnen- en buitenruimte.
  • Kinderen krijgen bij ons alle ruimte om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen.

Nieuwsgierig naar onze pedagogische visie? Hierin beschrijven wij uitgebreid hoe wij op dagelijkse basis omgaan met alle zaken. Hieronder is onze pedagogische visie te downloaden. 

Onze pedagogische visie