Veelgestelde vragen aan Kidswijs

Hieronder zie je een aantal vragen die regelmatig door ouders aan ons worden gesteld. Heb je een andere vraag, een idee of wordt je vraag niet volledig beantwoord? Maak dan gebruik van het contactformulier. Je krijgt zo snel mogelijk antwoord van ons.

Wat zijn de haal- en brengtijden?

De brengtijden zijn tussen 7.30 en 8.45 uur ’s ochtends. De haaltijden tussen 16.30 en 18.00 uur ’s middags. Hier kan uiteraard vanaf geweken worden, mocht je je kind later willen brengen of eerder willen halen. Overleg dit met de leiding van je groep.

Wat zijn de openingstijden?

De kinderdagverblijven in Groningen en Haren zijn geopend van 7.30 tot 18.00 uur. BSO Tommerhuus is geopend in schoolweken tot 18.00 uur en in vakantieweken en op margedagen vanaf 7.30 tot 18.00 uur.

Wat zijn de tarieven?

Kijk hier voor onze actuele tarieven.

Wat zijn de haal- en brengtijden?

Kan ik dagen ruilen?

Ja, in overleg kunnen er dagen geruild worden. Deze worden aangevraagd in de app Bitcare. Vervolgens wordt door ons beoordeelt of het kan. Dit is afhankelijk van de groepssamenstelling, groepsgrootte en personele beschikbaarheid. De ruildag moet plaatsvinden binnen de maand dat het kind afwezig was.

Wat is de dagindeling van mijn kind op de groep

Voor de dagindeling van de kinderen kun je zowel bij Kinderdagverblijf als Buitenschoolse opvang de pagina praktische informatie bekijken. Uiteraard spelen we dagelijks ook in op bijvoorbeeld lekker weer en vakantie- of feestdagen. In ons pedagogisch beleid wordt er nog dieper ingegaan op de dagindeling.

Moeten we zelf luiers meenemen?

Dat hoeft niet, de luiers worden verzorgd door Kidswijs Kinderopvang.

Hoe krijg ik te horen hoe het met mijn kind gaat?

Tijdens het brengen en halen van de kinderen kun je informatie uitwisselen met de pedagogisch medewerkers. Ook wordt er gecommuniceerd via Bitcare middels foto’s en af en toe een verhaaltje. Voor baby’s tot 1 jaar wordt er dagelijks bijgehouden hoe het gaat qua dagritme, slapen en hoe het met ze gaat. Er bestaat altijd de mogelijkheid om een gesprek in te plannen om het een ander uitgebreider te bespreken.

Wat is Bitcare?

Bitcare is naast e-mail een communicatiemiddel tussen Kidswijs en de ouders. In Bitcare delen wij informatie over de kinderen, houden we ouders op de hoogte van hoe gaat met kinderen, plaatsen we leuke foto’s en sturen wij berichten om ouders van organisatorische zaken op de hoogte te brengen.

Tevens is Bitcare het middel om extra dagen aan te vragen, je kind ziek en beter te melden en tijdens de opvangdag korte berichten uit te wisselen over je kind.

Meer informatie over Bitcare

Wat kost kinderopvang?

Wij hebben alle kosten, voorwaarden en toeslagen zo overzichtelijk mogelijk op een rij gezet. Hier zijn prijzen voor kinderopvang per maand, per uur en per contract te vinden. Bekijk de informatie op onze pagina kosten.

Hoe werkt het met het betalen van de kosten voor kinderopvang?

Met Kidswijs Kinderopvang sluit je als ouder een plaatsingsoverkomst af. Onderdeel van deze overeenkomst is de machtiging tot automatische incasso van de kosten voor de kinderopvang. De automatische incasso vindt plaats tussen de 22ste en 25ste van elke maand.

Kan ik een tegemoetkoming in de kosten krijgen?

Om Kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten jij en je eventuele partner allebei werken of een opleiding volgen. Je kunt de toeslag ook krijgen als je niet werkt, maar je wel je kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratie traject te volgen via het UWV of de gemeente. Zie ook www.toeslagen.nl bij het item Kinderopvangtoeslag.

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

Kinderopvangtoeslag kun je zelf aanvragen bij de belastingdienst via www.toeslagen.nl. Je hebt daarbij de gegevens nodig die in het plaatsingscontract staan. Bij de aanvraag moet je het gemiddeld aantal uren per maand invullen en de uurprijs.

Let op: het is belangrijk om de toeslag aan te vragen binnen 3 maanden na de maand dat de kinderopvang is gestart. Doe je dit niet, dan kun je toeslag mislopen.

Hoe werkt het met het betalen van de kosten voor kinderopvang?
Wat neem ik mee voor mijn kind?

Wat neem ik mee voor mijn kind?

Je neemt mee: reservekleding voor in het bakje, knuffel, speen en borstvoeding. Alles waar je kindje, ook thuis, niet zonder kan. Standaard flesvoeding verzorgen wij, bij allergieën neem je zelf voeding mee. Overige voeding wordt ook door Kidswijs verzorgd.

Tot wanneer kan ik mijn kind een warme maaltijd meegeven?

Tot 1 jaar geven we de kinderen een warme hap aan het einde van dag. We doen dit tussen 16.00 en 16.30 uur i.v.m. met de ophaaltijd en de overdracht die daarbij komt kijken.

Kan mijn kind eerst komen wennen?

Jazeker, kinderen kunnen bij ons 2 keer komen wennen. De eerste keer met ouders, dan voeren we meteen een intakegesprek. En de tweede keer komt het kind een dagdeel alleen.

Bekijk ook:
Kinderdagverblijf - wennen
Buitenschoolse opvang - wennen

Hoe zeg ik een contract op en hoe lang is de opzegtermijn?

Opzeggen gaat via de mail. Deze mag gericht worden aan info@kidswijs.nl. De opzegtermijn is 1 maand. Zowel voor het opzeggen van de overeenkomst als een structurele dag.

Hoe zit het met de bonusdagen?

Naar rato wordt berekend hoeveel bonusdagen je krijgt per jaar. Komt je kind een volledig jaar, dan krijg je 4 dagen. Start of stopt je kind bijvoorbeeld op de helft van het jaar? Dan krijg je 2 dagen om kosteloos in te zetten. Zie voor de specifieke voorwaarden onze algemene plaatsingsvoorwaarden.

Wat gebeurt er met de dagen dat mijn kind niet naar Kidswijs komt i.v.m. ziekte, vakantie etc?

Deze uren worden niet volledig gecompenseerd. Hiervoor hanteren we bonusdagen. Deze uren kun je ter compensatie gebruiken.

BSO Tommerhuus