Eerst rustig wennen op onze buitenschoolse opvang

Uiteraard is het in het begin altijd even wennen als een kind voor het eerst naar de buitenschoolse opvang gaat. Zowel voor ouders of begeleiders als het kind zelf. Wij proberen dit zo rustig mogelijk te benaderen en begeleiden. Nieuwe kinderen komen daarom eerst bij ons wennen.

Hoe zien de wenmomenten eruit?

Kinderen die van het kinderdagverblijf van Kidswijs komen zullen al bekend zijn met de ruimtes en de pedagogisch medewerkers van de BSO. Toch hebben we ook voor deze kinderen een wen-protocol. De kinderen kunnen af en toe een uurtje meedraaien in de maand voordat ze daadwerkelijk gaan starten.

En in de week voordat het kind vier jaar wordt en afscheid neemt van het kinderdagverblijf, zal de medewerker van de groep het kind 2 keer 3 uurtjes naar de BSO brengen. Op deze manier zal de overstap van KDV naar BSO wellicht wat makkelijker zijn. Dit gaat altijd in overleg met de ouders zodat ook zij het kind goed voor kunnen bereiden.

Hoe zien de wenmomenten eruit?
Wennen voor nieuwe kinderen

Wennen voor nieuwe kinderen

Het wennen voor nieuwe kinderen gaat in grote lijnen hetzelfde. De pedagogisch medewerker van de groep waarin het kind start, zal contact opnemen en in overleg zullen de ouders het kind twee keer drie uurtjes brengen om te wennen. Dit gebeurt in de week voordat het kind start op de BSO.

Wij besteden extra aandacht aan de kinderen die voor het eerst bij de BSO komen om ze zo goed mogelijk te leren kennen. Als je weet dat je kind het soms lastig vindt om te wennen, dan is het belangrijk om dit samen met de medewerker van tevoren af te stemmen. Op deze manier kunnen we hier extra op gefocust zijn.

Onze pedagogische visie

Het pedagogisch beleidsplan van BSO Tommerhuus biedt een belangrijke basis van waaruit gewerkt en gehandeld wordt met de kinderen. Kernwaarden in ons pedagogisch beleid zijn:

  • Vaste gezichten in hechte teams.
  • Kleinschalige verticale groepen op 3 ruime locaties.
  • Focus op plezier en het bieden van een geborgen, warm en veilig gevoel.
  • Persoonlijke aandacht, betrokkenheid en korte lijnen in de communicatie.
  • Alle locaties hebben een nette uitstraling en veel binnen- en buitenruimte.
  • Kinderen krijgen bij ons alle ruimte om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen.

Nieuwsgierig naar onze pedagogische visie? Hierin beschrijven wij uitgebreid hoe wij op dagelijkse basis omgaan met alle zaken. Hieronder is onze pedagogische visie te downloaden.

Onze pedagogische visie