BSO op een unieke groene locatie middenin Haren.

Bij BSO Tommerhuus van Kidswijs Kinderopvang hechten wij veel waarde aan de mening van de kinderen. Daarom maken wij gebruik van de aanpak kinderparticipatie. We betrekken kinderen actief bij beslissingen die genomen moeten worden die hen zelf aangaan. Denk bijvoorbeeld aan beslissingen die gemaakt moeten worden omtrent activiteiten, uitstapjes en regels. Door middel van kinderparticipatie kunnen we erachter komen wat er op dit moment precies speelt onder de kinderen.

Kinderparticipatie als basismethode

Kinderparticipatie is een democratisch proces waarbij kinderen betrokken worden bij de besluiten die gemaakt moeten worden. Deze besluiten worden gemaakt in speciale kindervergaderingen. Kinderen krijgen bij kinderparticipatie het gevoel serieus genomen te worden. Ze werken mee aan het creëren van een veilige omgeving om zich te kunnen ontwikkelen.

BSO Tommerhuus
Kinderparticipatie

Kinderparticipatie heeft een positief effect op het zelfvertrouwen, de communicatieve vaardigheden en stimuleert de betrokkenheid van kinderen bij de BSO. Het is dus goed voor hun ontwikkeling, het leert ze respect te hebben voor meningen van anderen en het geeft de pedagogisch medewerkers veel inzicht over wat kinderen leuk vinden en graag willen doen. Uiteindelijk willen we graag dat BSO Tommerhuus een plek is waar kinderen met plezier hun tijd door brengen.

Onze pedagogische visie

Het pedagogisch beleidsplan van BSO Tommerhuus biedt een belangrijke basis van waaruit gewerkt en gehandeld wordt met de kinderen. Kernwaarden in ons pedagogisch beleid zijn:

  • Vaste gezichten in hechte teams.
  • Kleinschalige verticale groepen op 3 ruime locaties.
  • Focus op plezier en het bieden van een geborgen, warm en veilig gevoel.
  • Persoonlijke aandacht, betrokkenheid en korte lijnen in de communicatie.
  • Alle locaties hebben een nette uitstraling en veel binnen- en buitenruimte.
  • Kinderen krijgen bij ons alle ruimte om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen.

Nieuwsgierig naar onze pedagogische visie? Hierin beschrijven wij uitgebreid hoe wij op dagelijkse basis omgaan met alle zaken. Hieronder is onze pedagogische visie te downloaden.

Onze pedagogische visie

BSO Tommerhuus

BSO Tommerhuus is gehuisvest in een ruim pand op en rustige locatie 50 meter vanaf de Middelhorsterweg in Haren. De totale oppervlakte van het pand is +/- 650 m2 verdeeld over de 2 groepsruimtes voor het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang.

Praktische informatie

Praktische informatie over onze buitenschoolse opvang

Wat is de dagindeling of hoe gaat het precies met brengen en halen? Op deze pagina is alle praktische informatie over onze buitenschoolse opvang te vinden.

Wennen

Eerst rustig wennen op onze buitenschoolse opvang

Zowel kinderen als ouders kunnen eerst rustig wennen bij ons. Op deze pagina is te zien hoe dat in de praktijk gaat en welke zaken we belangrijk vinden.