Aanmelden en plaatsen na eerste kennismaking

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met aanmelden en plaatsen van nieuwe kinderen. We nodigen aanstaande ouders daarom graag uit voor een rondleiding op één van de locaties van Kidswijs Kinderopvang en een kennismaking met de pedagogisch medewerkers. Na de eerste aanmelding kijken we of het kind op de gewenste dagen/dagdelen geplaatst kan worden.

Plaatsing KDV, BSO en Peuteropvang

In eerste instantie kijken we of kinderen op de gewenste dagen/ dagdelen geplaatst kunnen worden. Om werk en opvang goed op elkaar aan te laten sluiten is dat van belang. Als dat het geval is en na de rondleiding besluit je om je kinderen graag bij onze opvang te willen brengen, krijg je hiervan een bevestiging van plaatsing. Dan is een plekje voor de kinderen gegarandeerd.

 

Plaatsing Peuteropvang

in eerste instantie kijken we of kinderen op de gewenste dagdelen geplaatst kunnen worden. Als dat het geval is en na de rondleiding besluit je om je kind graag bij onze peuteropvang te willen brengen, krijg je hiervan een bevestiging van plaatsing. Dan is een plekje voor de je kind gegarandeerd.
De minimale afname is twee dagdelen. Dit doen wij omdat de continuïteit in de opvang belangrijk is, zodat de kinderen goed kunnen wennen.

Aanmeldformulier

Vul alstublieft de benodigde NAW-gegevens in
Vul de benodigde gegevens over uw kind(eren) in
Selecteer uw voorkeuren
Dagdelen (min. 2) *
Vul de benodigde gegevens over uw kind in
Vul alstublieft de benodigde NAW-gegevens in
Selecteer uw voorkeuren
Gewenste opvangmogelijkheden *
Voor 51 weken opvang gedurende het gehele schooljaar, schoolweken en vakanties, graag beide mogelijkheden aanvinken.
Gewenste opvangdagen *
Vul alstublieft de benodigde NAW-gegevens in
Vul de benodigde gegevens over uw kind(eren) in
Selecteer uw voorkeuren
Gewenste opvangdagen *

* = verplicht om in te vullen

Lees in ons Privacy Statement hoe we met jouw ingevulde gegevens omgaan.

Minimale afname om pedagogische redenen

De minimale afname bij de dagopvang op onze kinderdagverblijven is 2 dagdelen per week. Dit is om pedagogische redenen. Door een zekere regelmaat in opvang aan te bieden, went het kind aan de medewerkers op zijn of haar groep en aan de andere kinderen. Bij de BSO is het ook mogelijk om 1 dagdeel af te nemen.

Na de geboorte van het kindje ontvangen wij graag een geboortekaartje zodat we aan de hand van de gegevens het plaatsingscontract kunnen maken. Na ondertekening van dit contract staat het kind officieel bij ons ingeschreven. Vanaf dat moment geldt een opzegtermijn van 1 maand zonder vast opzegmoment.

Downloads:

Lukt het niet om het formulier digitaal in te vullen? Dan zij ze hier ook te downloaden als PDF. Je kunt het formulier dan uitprinten om het handmatig in te vullen en vervolgens mee te nemen bij de inschrijving.