Inspectierapport GGD

De Rijksoverheid stelt eisen aan kinderopvang. Deze eisen staan beschreven in de Wet kinderopvang. Volgens deze wet moet iedere gemeente toezicht houden op de kwaliteit van de kinderopvang.

GGD Groningen controleert de kinderopvang voor alle gemeenten in de provincie Groningen, zo ook voor Kidswijs Kinderopvang. Jaarlijks worden er (onverwachte) inspecties uitgevoerd door de GGD.

Een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang worden gecontroleerd op de volgende onderwerpen:

  • Betrokkenheid en inspraak van ouders;
  • Deskundigheid van personeel;
  • Veiligheid en gezondheid;
  • Accommodatie en inrichting;
  • Groepsgrootte en het aantal kinderen per pedagogisch medewerker;
  • Pedagogisch beleid en praktijk;
  • Het omgaan met klachten.

Kidswijs heeft een goede beoordeling gehad over het jaar 2023. Dat valt terug te lezen in onderstaande rapporten.